SAD SONG – PYAR KA ROG – SINGER SUNIL SAJAN LYRICS RAJEEV DUTTA