Mohabbat Ke Sapna Jan Video Album Trailer A Wajid Sajid Films Presentation

Mohabbat Ke Sapna Jan Video Album Trailer A Wajid Sajid Films  Presentation Written & Produced…

Mohabbat Ke Sapna Jan Video Album Trailer A Wajid Sajid Films  Presentation Written & Produced by Wajid Ali, Directed By Kanhaiya S.V, Music By Shatrudhan Godda Wala , Singers: Shani Shukla Jaunpuri, Kamlesh Deewana, Pappu V.K.,Lali Mishra, Archana Shukla, Minakshi Singh, Cameraman: Shankar Sharma, Sandeep Vishwakarma, Editor Shankar Sharma, Choregrapher Shankar Sharma.

Mohhbat Ke Sapna Jan