804TH URS MUBARAK. GHARIB NAWAZ

GADDI NASHIN & MUJAWAR KHWAJA GHARIB NAWAJ SYED QUITBUDDIN SAKHI, THE BOLLWOOD DUAGO WILL OFFER…

GADDI NASHIN & MUJAWAR KHWAJA GHARIB NAWAJ

SYED QUITBUDDIN SAKHI,

THE BOLLWOOD DUAGO WILL OFFER CHADDAR ON BEHALF

OF BOLLYWOOD.

gharib Nawaz